vị trí hiện tại:trang đầu > Thời trang

开云体育热门赛事

Đưa ấn vàng vua Minh Mạng khỏi danh mục đấu giá tại Pháp - ảnh 1

Đây là thành công bước đầu trong lộ trình thực hiện các giải pháp nhằm hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo. Quyết tâm đưa ấn quay trở về VN không chỉ để bổ sung, hoàn thiện các đồng thời thể hiện vai trò của nước ta trong việc thực hiện các cam kết tại các công ước quốc tế mà VN tham gia.

ĐưaấnvàngvuaMinhMạngkhỏidanhmụcđấugiátạiPhá

Thông tin từ Bộ VH-TT-DL cho biết Bộ sẽ nỗ lực phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng một số bộ ngành, tổ chức, cá nhân huy động mọi nguồn lực, nhằm tìm cách mang ấn vàng Hoàng đế chi bảo của vua Minh Mạng về nước sớm nhất có thể.

ĐưaấnvàngvuaMinhMạngkhỏidanhmụcđấugiátạiPhá\n
Đưa ấn vàng vua Minh Mạng khỏi danh mục đấu giá tại Pháp

Chia sẻ với: